מהפיכת המיחזור האלקטרוני

מהפכת המיחזור האלקטרוני

החל מה01/03/2014, ייכנס לתוקף החוק הירוק למחזור פסולת אלקטרונית.

תודה לכל לקוחותינו שמאמינים בדרך הירוקה של שימור הציוד הקיים.

את השלכתם לפח של עשרות אלפי פריטים אלקטרונים, ובכך הקטנו את כמות הפסולת האלקטרונית ע"י ניקוי ותחזוקה של הציוד הקיים.

אנו בשייניטק, ממשיכים בדרך הירוקה תוך שמירה והגנה על הסביבה.